Framing polaroids

Framing polaroids

Palma Allen shows us how to Slit-Mount Polaroid Time Zero Mono Prints in a professional manner.